Ana Sayfa / Nedir ? / Mega Trendler Nedir ?

Mega Trendler Nedir ?

Geleceği şekillendirecek mega trendler
Mega Trendler, iş, ekonomi, toplum, kültürler ve kişisel yaşamları etkileyen, böylece gelecekteki dünyamızı ve değişim hızını belirleyen küresel, sürdürülebilir ve makro ekonomik güçlerdir.

 

Mega Trendler Niçin Önemlidir?

Mega eğilimler farklı endüstriler, şirketler ve bireyler için farklı anlam ve etkilere sahiptir. Bu mega trendlerin ve bunların sonuçlarının analizi, bir şirketin gelecekteki stratejisinin, gelişim, inovasyon sürecinin, tasarımının ve teknoloji planlamasının önemli bir bileşenini oluşturur. Bu mega eğilimler, tüm temel iş alanları içinde stratejik iş için bir temel olarak kullanılabilir.  Kurumsal strateji, işletme veya ürün geliştirme, pazar yeniliği ve kaynak planlaması vs. Aşağıda, en önemli küresel mega trendleri, 2020’deki spesifik eğilimlerin senaryolarını ve bu mega eğilimlerin toplumu, pazarları ve kültürleri dönüştürmedeki etkilerini tanımlar.

En Önemli Mega Trendler

 • Kentleşme: Artan kentleşme hızı, çekirdek kentin banliyöleriyle bütünleşmesine ve hareketliliğin, çalışma yaşamının ve toplumların geleceği üzerinde büyük etkisi olan kent sınırlarının genişlemesine neden olacaktır. Kentleşmeyle ilgili üç kavram ortaya çıkar: mega kentler, mega bölgeler ve mega koridorlar.
  1. Mega şehirler: 5 milyon insanın üzerinde çekirdek kentin banliyöleri ve konutlarla entegrasyonu
  2. Mega Bölgeler: 12 milyondan fazla insanın yaşadığı Mega Bölgeler oluşturmak için iki veya daha fazla mega kentin entegrasyonu
  3. Mega Koridor: İki veya daha fazla Mega Şehir veya Mega Bölgeyi Birleştiren Mega Koridorlara Ulaşım Koridorlar

 

 • Akıllı Şehir:

  Teknoloji ve altyapı geliştirme çalışmaları ile YEŞİL’ten AKILLI konseptine geçiş olacaktır. AKILLI girişimlerinden bazıları, Enerji, Teknoloji, Otomobiller, Binalar, Kamu Hizmetleri ve Altyapı unsurları olacaktır. Bunlar, kişisel yaşamların, hareketliliğin ve işin geleceğini tanımlayacaktır.

 • Y Kuşağı :

  Tarihteki en eğitimli, zengin, iddialı ve Bilgi Teknolojilerini okur yazar olan nesildir. 15 ila 35 yıl arasındaki bu dijital kuşak, 2020’de ürün, teknoloji geliştirme ve pazarlama stratejilerini etkileyen farklı değerler, inançlar, tutumlar, yaşam tarzları ve davranış kalıplarına sahip olacaklar. 2020’de küresel nüfusun% 34’ünü oluşturan Y Kuşağı,  yüksek bir satın alma gücü ile yeni teknolojileri denemeye hazır, değişime en çok adapte olan kuşak olacaktır.

 • Kadınların Güçlendirilmesi:

  Fortune Global 500 Şirketlerinin yaklaşık 30’unun başında 2020 yılında kadınlar olacak. Kadınlar, yönetim odasında ve aile cephesinde daha fazla önem kazanacaklar. Finans ve iş geliştirme konusunda daha kararlı bir güce sahip olacaklar. Mallar, hizmetler ve reklamlar özellikle kadınları hedef alacaktır.

 • Geleceğin Dışarıdan Hizmet Vermekte Olan Noktaları:

  2020’de gelecekteki dış kaynak pazarları genel işçilik maliyeti veya verimlilik ile değil, iş analitiği, yazılım uygulaması geliştirme, ürün geliştirme ve yazılım testi gibi niş alanlarda uzmanlaşma ile tanımlanmayacak. Ortaya çıkan bu sıcak noktaların çoğu Doğu ve Orta Asya’da ve Latin Amerika’da olacaktır.

 • Geleceğin Fortune Global 500:

  Gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketler, özellikle Asya, 2020’de ticari anlamda ilerleme kaydedecek. Global 500 Şirketler listesindeki Asya şirketlerinin sayısının% 30 civarında arttıracak. Ekonomik büyüme Avrupa, Amerika’dan Hindistan ve Çin’in gelişmekte olan bölgelerine doğru kayacak.

 • Yeni Ticaret Bölgeleri:

  Hükümetler yeni ticaret merkezleri geliştirmeyi ve 2020’de ticaret hacminde artış sağlayacak yeni ticaret anlaşmaları yapıyor. Bu ticaret anlaşmaları aynı zamanda, özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde, 2020’de mallar için sıfır tarife oranları ve uygun fiyatları da beraberinde getirecektir.

 • Bulut Teknolojisi:

  Bulut bilgi işlem yeni bir trend değil. Fakat bununla birlikte, gelişmiş özelliklerle ve işlevlerle 2020’de özelleştirilmiş AKILLI bulutların ortaya çıkması, gelecekte işletmelerin ve toplumun yararına olacaktır.

 •   Uydu Teknolojisi:

  GALILEO’nun piyasaya sürülmesi ve 2020’de yaklaşık 900 yeni uydudan oluşan yeni navigasyon ve iletişim teknolojileri, Machine-toMachine (M2M) iletişimlerinde, Mobil Uydu Servislerinde (MSS) birçok yeniliğe neden olacak ve geniş bant hızında artış sağlayacak.

 • Sanal Dünya:

  Dijital ağ, çevrimiçi topluluklar ve bilgisayar ortamları, işletmeler, sağlık, eğitim, hareketlilik ve hatta 2020’deki kişisel ilişkileri yönetecek. 3D sanal ortamlar ve avatarlar, kullanıcıların sanal gerçekliği yaşatabilmelerini sağlayan gerçek hayat durumlarını etkileşime sokacak ve simüle edecektir.

 • Robotik:

  Yapay Zeka ile bir araya getirilen robotik teknoloji, insanlara imalat, uzay, askeri ve ulaşım sektörlerinde yardımcı olacaktır. Günümüzde endüstriyel uygulamalar için kullanılıyor olmasına rağmen, robotikler yakında 2020’de köle, arkadaş ve hatta bir karar verici olarak hareket eden kişisel ilişkiler alanına girilecek.

 • Coğrafi Toplumsallaşma:

  Bir sonraki sosyal ağ ağı coğrafi hizmetler ve coğrafi kodlama ve coğrafi etiketleme gibi yeteneklere dayanacaktır. Bu işbirliğine dayalı web haritalama teknikleri, yeni ağlar eğilimleri, dijital pazarlama ve bireylerin ve organizasyonların etkileşiminin gelişimini ilerletmenin yenilikçi yollarıyla sonuçlanacaktır.

 • Gelecekteki Tüketici Elektroniği:

  Giyilebilir Bilgisayar, 3D HDTV, Video Görüşme, E-Kağıt, Zihin Kontrolü Video Oyunları, 2020’de ana pazara gelecek olan gelecek teknolojilerden bazıları. Bunlar, insanların düşünme, etkileşim ve çalışma biçimini değiştirecek, sonuçta gelecekte daha yeşil, daha akıllı ve teknolojiye duyarlı bir yaşam sürüyor.

 • Kablosuz İstihbarat:

  Kablosuz iletişim teknolojisi, gelişmiş hücresel şebekelerde, uydu şebekelerinde, RFID, Wi-Fi ve WiMax, BT altyapısının ve diğer hizmetlerin 2020’de tek bir entegre platformda toplanarak % 80 kablosuz olmasını sağlayacaktır. Gerçek zamanlı video izleme, sanal izleme ve güvenli yüksek hızlı kablosuz veri ağı ile bu istihbarat olayları algılar, yanıtlar, ve hatta öngörmek için farklı acil hizmetlere komuta eden merkezi bir sunucu tarafından yönetilecek.

 • Gelecekteki Genişbant Teknolojileri:

  Sağlık, iş, eğitim ve eğlence sektörlerinde yaklaşık 50 milyar cihaz, 2020’de geniş bant ile yenilikçi uygulamalarla bağlanacak. Gelişen Yapay Zeka (AI) ve genişbant teknolojileri, sanal şirketlere, iş konferanslarına, savunma simülasyonuna, sanal sınıflara ve sanal mekan turlarına neden olan başlıca uygulamaların gelişmesine yol açacaktır.

 • Gelecekteki En İyi Teknolojiler:

  Dikkat edilmesi gereken yeni gelişen teknolojiler, nano malzemeler, esnek elektronik, lazerler, AKILLI malzemeler vb. alanlarda yer alacak. Bu teknolojiler, çoklu uygulamaları sürdürecek ve 2020’de şirketler için yüksek bir yatırım getirisi sunacak.

 • 2020’de Küresel Güç Üretimi:

  2020’ye gelindiğinde, dünya elektrikinin neredeyse yarısı Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan bölgelerde üretilecek. Bölgesel ve yakıt dengesinin değiştirilmesi, 2020 yılında toplam enerji üretiminin% 36’sına kadar yenilenebilir ve nükleer enerjiyi artıracaktır.

 • Sıfır için Yenilikler! :

  “Sıfır Konsept” Dünyası, teknolojileri ve uygulamaları “Sıfır yeniliğe” götürecektir. Rüzgâr gücü, Seyyar Dalga Reaktörü (TWR), Güneş Enerjili PV, Üçüncü Nesil Biyoyakıtlar gibi sıfır emisyon teknolojilerinin geliştirilmesi, belirgin bir ilgi gören yükselen eğilim olacaktır.

 • E-Mobilasyon:

  2020 yılında dünya genelinde 40 milyondan fazla elektrikli 2 tekerlekli  ve 4 tekerlekli araç satılacak. Elektrikli arabalardan uçaklara kadar olan bu mobilasyon, yenilikçi ve özelleştirilmiş altyapı ve teknoloji çözümleri seti sunan yeni iş modellerine sahip yeni bir oyuncu grubunu başlatacak.

 • Altyapı Geliştirme:

  Gelişmekte olan ulaşım koridorları (örneğin Trans Sibirya Demiryolları) bu koridorlarda ekonomik ve teknoloji kümelenmelerine yol açacaktır.
  Bu entegre merkezler gelecekte yapılacak inovasyon, Ar-Ge ve teknik mükemmellik merkezleri olacak ve muazzam yatırım ve hükümet desteği elde edecektir.

 • Yeni İş Modelleri:

  2020’deki Yeni Nesil İş modelleri, gelecekteki iş önermelerini yeniden tanımlayacak ve teknoloji ve ürün geliştirmeyi etkileyecektir.
  Bu gelişen modellerin bazıları Kişiselleştirme, Araba Paylaşımı, “Zamanla Öde” dir

 • AKILLI Fabrikalar:

  Tamamen otomatik fabrikalar gerçeğe yaklaşıyor. Geleceğin teknolojileri ile donatılmış sofistike makineler, akıllı robotlar yakında bir sürü makinenin talep üzerine ürünleri herhangi bir müdahale olmaksızın hızla üretip imal etmesine izin verecek. Üretim hattının tamamı, yapım sürecinde farklı makinelere doğrudan erişime ve kontrol etmeye izin veren yapay zeka ile yapılandırılacaktır.

Kaynak