Ana Sayfa / Nedir ? / Tekillik Nedir ?

Tekillik Nedir ?

Tekillik (Teknolojik tekillik, Singularity),   yapay süper zekanın icadıyla birlikte teknolojik büyümeyi tetikleyeceği ve insan uygarlığına radikal değişiklikler getireceğine inanılan bir hipotezdir. Böyle güçlü bir süper zeka, insanını hayal edebileceğinden çok daha fazla zeki olduğu için insanlığın geleceğinin öngürülemez olduğu savunulmaktadır.

Tekillik Tanımları

 

Bilim kurgu yazarı Vernor Vinge, bilim kurgu romanı Marooned in Realtime (1986) ‘da Teknolojik Tekillik terimini tanıttı ve daha sonra onun kompozisyonunda Coming Technological Singularity (1993) konseptini geliştirdi. Onun Tekillik tanımlaması, yaygın olarak olay ufku tezi olarak  bilinir ve özünde trans ya da insan-sonrası zihinlerinin hayal edebileceğimizden daha garip bir geleceği ima edeceğini söyler:

“Otuz yıl içinde, insanüstü zekâ yaratmak için teknolojik araçlara sahip olacağız, kısa süre sonra insan devri sona erecek … […] Bu olaya tekillik denmenin adil olduğunu düşünüyorum. Bu noktada daha da yakınlaştıkça mevcut modellerimizin bırakılıp yeni bir gerçeklik kuralları tanımlamalıyız. Nihayet bu noktaya ulaştığımız büyük bir sürpriz ve daha büyük bir bilinmeyenle de karşılaşılabilir “dedi.

John von Neumann’ ın tekillik  tanımını,  “teknolojik ilerlemenin son derece hızlı ve karmaşık hale geleceği” bir an olarak ele alır.

Vernor Vinge’ den çok etkilenen I.J. Good, tekillik terimini hiçbir zaman kullanmamıştır. Bununla birlikte o tekilliği zeka patlaması olarak tanımlamıştır.  Bu da insan zihninin, bir zaman sonra hızla yükselip akıllı zeka yaratacak teknolojiyi geliştirecek olumlu bir geri bildirim döngüsü anlamına geldi. Tekilliğin bu tanımı aynı zamanda zeka patlaması hipotezi olarak da bilinir.

Teknolojik Tekilliğin en popüler tanımını Ray Kurzweil,  The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology adlı kitabında şöyle tanımlamıştır.

“… teknolojik değişimin hızının o kadar hızlı olacağı, etkisinin o kadar derin olacağı, insan hayatının geri döndürülemez biçimde dönüşeceği gelecek bir dönem. Ne ütopik ne de distopik olmasına rağmen, bu devir vermek istediğimiz konseptleri değiştirecek iş modellerimizden ölümün kendisi de dahil olmak üzere insan hayatının döngüsüne kadar hayatımız için büyük bir anlam ifade ediyor “dedi.

WIRED Dergisinin kurucusu Kevin Kelly göre; Tekillik, “son beş yıldaki tüm değişimin yerini, önümüzdeki beş dakika içindeki değişime bırakılacaktır”.

Bilgisayar bilimcisi, yazar, öğretim görevlisi ve dünyaca ünlü fütürist olan James Martin göre, Tekillik “insanın evriminde, teknolojik evrimin şaşırtıcı hızından kaynaklanacak bir mola” demektir.

Moore Yasası

Intel Corporation’ın kurucu ortağı ve Başkanı  Gordon E. Moore’dan adını alan yasa. Gordon 1965 yılında Electronics Magazine makalesinde Moore Yasasını olarak bilinen makelesini yayınladı. Buna  göre Moore Yasası, aynı fiyata entegre bir devreye konabilen transistörlerin sayısının her 18 ila 24 ayda kat kat artacağı belirtiyor. Başka bir deyişle, sadece CPU işlem gücünün yaklaşık iki yılda bir 1.000 dolarlık fiyatla iki katına çıkacağını iddia eder.

Bugün Moore yasası üstel büyüme yasası veya hızlanan değişim yasası (hızlandırılmış değişim yasası) olarak bilinir. Yine de, nispeten geniş tanıtımına rağmen, çoğu insan, bu yasanın muazzam güç ve derin etkilerini anlamıyor. Moore Yasası’nın en önemli ve tartışmalı örneği çoğu kez Ray Kurzweil ve Vernor Vinge gibi fütüristler tarafından açıklanmaktadır; bu kişiler, Moore Yasası’nın sonunda Teknolojik Tekillikler’e yol açacağına inanan üstel büyüme trendlerinin olduğuna inanmaktadır. Örneğin, İlerleme Hızlandırma Kanununda Ray Kurzweil, Moore Yasasının yalnızca bilgi işlem gücündeki üssel büyümenin ve genel olarak teknolojinin evriminin bir göstergesi olduğunu savunuyor.

Öyle görünüyor ki Gordon Moore, tartışmasız bilgisayar gücünde üstel gelişmeyi not eden ilk kişi iken, bu üstel eğilim ilk düşündüğünden çok daha uzun süre teknolojik ilerlemenin bir parçası olmuştur.

 

Transhumanizm Nedir?

Basitçe söylersek, Transhümanizm, teknolojinin biyolojimizin sınırlarını iyileştirmemize, arttırmamıza ve aşmamıza izin verebileceğine olan inancımızdır. Daha spesifik olarak, Max More, Natasha Vita-More ve Ray Kurzweil gibi transhumanistler, insanı ve makineyi biyoteknoloji, moleküler nanoteknoloji ve yapay zeka ile birleştirerek, bir gün bilim, bilişsel yetenekleri artıran, fiziksel olarak daha güçlü olan, duygusal olarak daha kararlı ve sınırsız yaşam ömrüne sahip olacaktır.   Derler ki, bu yol sonunda insanlığın çok üstünde olan “insanlık dışı” (güçlendirilmiş) varlıklara, yani tanrının yakın bir düzenine götürecek.

 

Kaynak