Ana Sayfa / Nesnelerin İnterneti Nedir ?

Nesnelerin İnterneti Nedir ?

Nesnelerin İnterneti
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things  – IoT) , nesnelerin (akıllı ürünler veya internete bağlı aygıtlar), elektronik, yazılım ve sensörler aracılığıyla birbirleri ile iletişim kurup, veri alış verişi yaptığı ağdır.

2013 yılında Nesnelerin Internet’ in Uluslararası Standartlar Girişimi (Global Standards Initiative on Internet of Things (IoT-GSI) ) IoT’yi “bilgi toplumunun altyapısı” olarak tanımladı.

1999’da Kevin Ashton, P & G’de yaptığı bir sunumunda ilk kez ‘Nesnelerin İnternet’i’ tanımı kullanarak bu terimi yaratmış oldu. O dönemlerde bu bilinen birşey olsa da operasyonel değildi. Çünkü 90 lı yıllarda veri depolama çok pahalıydı. Ama 2000 ler de gelişen Bulut Teknolojisi ile IoT yaygınlaşmaya başladı.

IoT ile binalar, otomobiller, tüketici ürünleri ve insanlar bilgi alanı haline gelir. Çevrenin arayüz haline geldiği, nereden nasıl anlaşılacağının yeniden öğrenilmesi gereken bir ülkeye giriyoruz. Verileri, veri olarak değil ses olarak okuma yeteneği halen yüzleşmemiz gereken bir zorluktur.

Nesnelerin İnterneti’ nde “nesne” kalp monitör implantına sahip bir kişi, biyoçip takılmış bir çiftlik hayvanı, lastik basıncının düşük olduğu durumlarda sürücüyü uyaran sensörleri bulunan bir otomobil veya  bir IP adresi tahsis edilebilen ve bir ağ üzerinden veri aktarabilme yeteneği sağlayan herhangi bir şey olabilir.

Nesnelerin İnternet’ inin en kilit bileşeni Bulut Teknolojisidir.

Neden Nesnelerin İnternet’ ini isteriz?

İstiyoruz çünkü bu bize, fiziksel ve zihinsel sağlık, gerçek zamanlı izleme temelli en iyi kaynak tahsisi, hareketlilik kalıpları üzerinde mümkün olan en iyi karar verme ve yerel tedarikçilerin küresel potansiyele sahip olası en iyi hizalamalar hakkında mümkün olan en iyi geri bildirimi sunabilir.

Operasyonel olarak Nesenlerin İnternetini, BAN, WAN, LAN, VWAN arasındaki  kesintisiz akış olarak tanımlayabiliriz.

  • BAN (Body Area Network) : Vücut Alanı Ağı  => Giyelebilir Cihazlar
  • LAN ( Local Area Network): Yerel Ağ => Akıllı Ev
  • WAN (Wide Area Network): Geniş Alan Ağı => Bağlı Araçlar
  • VWAN (Very Wide Area Network): Çok Geniş  Alan Ağı => Akıllı Şehirler

Bu akışın kilit noktası verilerin kontrol altında alınmasıdır.Bu nedenle Google, bir google.org’un akıllı şehir uygulamaları boyunca sağlık verilerinizi NEST ve Google Car ile senkronize edebilmeniz için Glass ve Google Akllı Kontak Lens öneriyor. Bundaki amaç , tüketici uygulamalarında ve hizmetlerde asla Google Cloud’tan ayrılmanıza gerek kalmamasıdır. Ürünler, ağları birbirine bağlayan ağ geçitleri olarak görev almaktadır.

Google Akıllı Kontak lens

 

Nesnelerin İnternet’i yeni bir başlangıç. Mevcut alt yapımızla üç aktör grubuyla ilgilenmekteyiz: vatandaşlar / son kullanıcılar; Sanayi / konu uzmanları (KOBİ’ler); Ve yönetim / hukuki konularda yer alanlar. Bunların hepsi belli niteliklere sahiptir. Mevcut modellerimizde ve yapımızda , bu aktörleri aklımızda tutarak oluşturuyoruz. IoT’nin veri akışı, geleneksel varlıkların gücünü kısıtlayan eski üç gruptan alınan farklı niteliklerden oluşan yeni varlıklar ortaya çıkaracaktır.

IoT, fiziksel ve sanal dünyaları birleştirerek akıllı ortamlar yaratır. IoT, nesnelerin ve insanların iletişim ağları aracılığıyla birbirine bağlandığı ve durumları ve / veya çevreleri hakkında rapor sundukları toplumumuzun ve ekonomimizin sayısallaştırılmasına yönelik bir sonraki adım olduğunu gösterir. Yakın tarihli bir Avrupa Komisyonu araştırmasına göre, IoT’nin AB’deki pazar payı 2020’de bir trilyon euroyu aşması bekleniyor.

 

Kaynak